حکم شرعی کاشت ناخن

دوست گرامی تمامی مطالب این صفحه از سایت اسلام کوئست عینا و بدون هیچ تغییری کپی شده است. نویسنده مقاله در پایان هر قسمت لینک صفحه مربوطه را قرار داده است. از آنجایی که ما در خصوص پاسخگویی به مسائل شرعی هیچ‌گونه صلاحیتی نداریم، به شما توصیه می‌کنیم جهت آگاهی از احکام شرعی با دفتر مرجع تقلید خود تماس حاصل فرمایید. سایت اسرا حسینی هیچ مسئولیتی در قبال کم توجهی شما نسبت به این امر مهم ندارد.

آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است ؟

پرسش : بنده احساس نیاز به کاشت ناخن مصنوعی می کنم چون مقید به نماز و روزه و واجبات شرعی هستم. بفرمایید چگونه می توانم این کار را انجام دهم در حالی که نماز و وضو و غسلم درست باشد؟ در حالی که بسیار مشتاق هستم…چرا یک خانم مسلمان و مقید نمی تواند از متد های جدید زیبایی استفاده کند؟

پاسخ اجمالی:
در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد.
در هر حال، اگر مانعی ایجاد شد که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، انجام وضو یا غسل با همان مانع صحیح است.
ضمن اینکه برخی فقها ایجاد مانع در اعضای وضو و غسل، که موجب تبدیل شدن وظیفه، به وضو و غسل جبیره‌اى ‌شود را -چنانچه در غیر وقت نماز باشد- جایز دانسته‌اند.

پاسخ مراجع تقلید نسبت به حکم کاشت ناخن

حکم کاشت ناخن حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای چیست ؟

پاسخ:
اگر ناخن کاشته شده قابل برداشتن نبوده یا ازاله آن مستلزم ضرر و مشقّت باشد و با وجود ناخن ها قدرت بر رساندن رطوبت به پوست دست نباشد، مسح بر روى همین ناخن‌ها کافى ‌است و غسل نیز همین حکم را دارد.

حکم کاشت ناخن حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی چیست ؟

پاسخ:
در صورتی که ضرورتی برای این کار نباشد آن را ترک کنند، چراکه مانع غسل و وضو است و چنانچه ضرورتی وجود داشته باشد و امکان جداسازی ناخن های مصنوعی به هنگام غسل و وضو نباشد، با آن وضو و غسل جبیره ای می‌گیرند.

حکم کاشت ناخن حضرت آیت الله العظمی سیستانی چیست ؟

پاسخ:
باید قبل از غسل و وضو آن چه را که مانع رسیدن آب به عضو غسل و وضو باشد جدا کرد.

حکم کاشت ناخن حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی چیست ؟

پاسخ:
کاشتن ناخن به صورتی که برای وضو و غسل نتوانید بردارید اشکال دارد. ولی چنانچه شخصی مرتکب این عمل شده باشد، در صورت امکان ناخن مصنوعی را بردارد و وضو و غسل به نحو معمول انجام شود و در صورت عدم امکان برداشتن ناخن با همان حال وضو و غسل انجام شود و احتیاطاً تیمم هم بنماید.

حکم کاشت ناخن حضرت آیت الله هادوی تهرانی چیست ؟

پاسخ:
1. در وضو، شستن تمام گردی صورت و تمام دو دست از آرنج تا نوک انگشتان، واجب است و اگر مانعی از رسیدن آب وجود داشته باشد، باید برطرف شود. شستن قسمت بلند شدۀ ناخن که از محدودۀ انگشت خارج باشد، یا قسمتی از ریش که از محدودۀ گردی صورت خارج است، واجب نیست.
2. در غسل باید آب به پوست بدن برسد و موهای کوتاه مانند ریش کم یا مژه نیز باید شسته شود.
3. ایجاد مانعی که رفع آن مشکل (عسر و حرج دارد) یا غیر ممکن است، جایز نیست؛ مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد، مانند درمان.
4. به نظر می‌رسد زیبایی یک غرض عقلائی مشروع است.
5. اگر مانعی ایجاد شود که رفع آن مشکل (عسر و حرج دارد) یا غیر ممکن است، می‌توان با همان مانع وضو گرفت یا غسل کرد؛ هر چند ایجاد آن مانع جایز نبوده باشد؛ البته احتیاط مستحب آن است که تیمم هم انجام دهد.


لینک مطلب در سایت اسلام کوئست


پرسش های مرتبط با حکم شرعی کاشت ناخن

سوال :
بر فرض که با وجود یک غرض عقلائی کاشت ناخن انجام دادیم، آیا وضو با وجود آن جبیره است و چگونه باید وضو بگیریم؟

پاسخ :
به صورت عادی وضو بگیرد و همین که آب به ظاهر ناخن های مصنوعی برسد، کفایت می کند و این خود نوعی وضوی جبیره است.

سوال :
حکم کاشت ناخن یا استفاده از لاک چیست؟ آیا می شود با ناخن کاشته شده یا لاک روی ناخن وضو گرفت و غسل کرد؟

پاسخ:
1. در وضو، شستن تمام گردی صورت و تمام دو دست از آرنج تا نوک انگشتان، واجب است؛ البته شستن ظاهر صورت و دست ها کافی است و رساندن آب به زیر موها لازم نیست و نیز شستن قسمت بلند شدۀ ناخن که از محدودۀ انگشت خارج است یا قسمتی از ریش که از محدودۀ گردی صورت خارج است، لازم نیست.
2. در غسل باید آب به پوست بدن برسد و علاوه بر آن موهای کوتاه که در محدودۀ بدن فرد محسوب شود مانند ریش کم یا مژه باید شسته شود ولی شستن موهای بلند لازم نیست.
3. اگر در اعضای وضو یا غسل مانعی از رسیدن آب وجود داشته باشد، واجب است برطرف شود و اگر مانعی ایجاد شود که رفع آن غیر ممکن است یا عسر و حرج دارد،* لازم نیست برطرف شود و می توان با همان مانع وضو گرفت یا غسل کرد؛ البته احتیاط مستحب آن است که تیمم هم انجام دهد.
4. ایجاد مانعی در اعضای وضو و غسل که رفع آن غیر ممکن است یا عسر و حرج دارد، حرام است؛ مگر در صورتی که ضرورتی وجود داشته باشد یا غرض عقلائی مشروعی در انجام این کار باشد، مانند درمان.
5. زیبایی دست و ناخن که هدف از کاشت ناخن و استفاده از لاکِ غیر قابل پاک شدن است، یک غرض عقلائی مشروع شمرده می شود.

سوال:
آیا ناخن کاشته شده زینت محسوب می شود و باید از نامحرم پوشانده شود؟ اگر این ناخن را بلند بگذاریم، چطور؟

پاسخ:
ناخن کاشته شده، چه کوتاه باشد و چه بلند، در صورتی به لحاظ خصوصیات ظاهری تفاوت چندانی با ناخن معمولی نکند، زینت نیست و از این جهت حکم ناخن اصلی را دارد. بنابراین پوشاندنش واجب نخواهد بود. اما در غیر این صورت، در عرف مسلمانان زینت شمرده می شود. بنابراین باید از نامحرم پوشانده شود.

سوال1 :
برای تقویت ناخن کراتین که حالت لاک دارد، استفاده می کنم و جنبۀ درمانی و زیبایی دارد و پاک کردنش هم وقت گیر است و هم هزینه زیاد دارد. آیا می شود بدون پاک کردن وضو گرفت؟
سوال 2 :
آیا اینکه فروشنده کراتین که وارد کننده آن هم هست، گفته اگر یک لایه بزنید، جذب ناخن می شود، می شود به حرف فروشنده عمل کرد یا تحقیق لازم است؟

پاسخ:
1. در فرض سؤال اگر پاک کردن آن یا تأمین هزینه آن عسر و حرج داشته باشد، استفاده از آن اشکال ندارد و وضو با آن صحیح است.
2. اگر فروشنده ثقه (قابل اعتماد) باشد، می توانید طبق آن عمل کنید.

سوال :
آیا وضو و غسل با لاک ناخن که پاک کردن آن عسر و هرج ندارد ولی مصرف لاک و مادۀ پاک کننده و هزینه را بالا می برد، اشکال دارد یا خیر؟ لاک ناخن هم مانند کاشت ناخن حکم غرض عقلایی مشروع دارد؟ آیا وضو و غسل روی آرایش صورت که ضد آب باشد چطور؟ چون واقعاً سخت است که هر بار برای وضو مجبور به پاک کردن باشی و دوباره آرایش کنی و در این صورت پوست صورت حساس شده و ابرو و مژه ممکن است دچار ریزش شوند و مواد آرایشی هم به سرعت تمام می شود و باید متحمل هزینۀ مجدد شد.

پاسخ :

1. در صورت امکان پاک کردن لاک بدون عسر و حرج باشد، باید پاک کند و غسل و وضو با این لاک صحیح نیست.

2. صرف بالا رفتن مصرف لاک و مادۀ پاک کنند و افزایش هزینۀ خرید این امور، مجوز برای پاک نکردن آن در غسل و وضو نیست.

3. زیبایی از اغراض عقلائی مشروع است که یکی از راه های حصول آن استفاده از لوازم آرایشی از جمله لاک است اما آنچه در سایر استفتائات در خصوص جایز بودن کاشت ناخن و مژه گفته شد، مربوط به جایی بود که امکان برداشتن ناخن یا مژه کاشته شده نیست یا این کار عسر و حرج دارد در حالی که فرض اول سؤال این کار عسر و حرج ندارد.

4. در فرض دوم سؤال که استفاده لوازم آرایشی برای زیبایی و پاک کردن مداوم آن ها باعث بیماری یا آسیبی در بدن فرد باشد، جایز است استفاده کند و لازم نیست برای غسل و وضو پاک کند.

سوال :
من ناخن هایم از ته می شکند و می خوام کاور و ژلیش ناخن انجام بدهم. چطوری باید غسل و وضو را انجام بدهم؟

پاسخ:
1. کاور و ژلیش ناخن به سبب اغراض عقلائی و مشروع مثل درمان یا زیبایی زن برای شوهر جایز است و اگر برداشتن و پاک کردن آن برای هر نماز ممکن نباشد یا عسر و حرج داشته باشد، غسل و وضو با همان صحیح است؛ البته احتیاط مستحب آن است که تیمم هم انجام دهد.

2. در چنین مواردی غسل و وضو به همان صورت متعارف و عادی انجام می شود.

3. از آنجا که این موارد زیبایی و زینت محسوب می شود، باید از نامحرم پوشانده شود.


لینک به سایت استفتائات


جهت دریافت خدمات کاشت ناخن ، ژلیش ناخن ، طراحی ناخن ، لمینیت و استحکام سازی ناخن در سالن اسرا حسینی با شماره 09122475401 تماس حاصل فرمایید

اگر شرایط کاشت ناخن را ندارید اما از نظر روحی نیاز دارید ناخنهای زیبایی داشته باشید پیشنهاد ما به شما چسباندن ناخن مصنوعی یا ژلیکس است . یعنی کاشت بدون هیچ اسیبی به ناخن شما . جهت کسب اطلاعات بیشتر با آکادمی اسرا حسینی تماس حاصل فرمایید

2 در مورد “حکم شرعی کاشت ناخن”

 1. user-1702096067

  سلام امیدوارم خوب باشین
  احکام کاشت ناخن از دیدگاه رهبر
  با توجه به دغدغه ای که در وبگاه دیدم میذارم.

  آیا کسب درآمد از خدمات کاشت ناخن ، جایز است؟
  جواب: اگر ناخن مصنوعی، قابل برداشتن باشد، کاشتن آن و دریافت دستمزد به خودی خود اشکال ندارد؛ اما اگر برداشتن آن ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، کاشتن ناخن (بدون ضرورت غیر قابل اجتناب) و دریافت دستمزد، جایز نیست.

  1. آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد و به‌دلیل عدم امکان یا ضرر یا مشقت زیاد، هنگام وضو یا غسل، ناخن مصنوعی را بر نخواهد داشت، جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟

  2. کسی که بدون ضرورت ناخن مصنوعی کاشته است، وظیفه‌اش نسبت به وضو یا غسل و نماز چیست؟

  جواب:

  1) در فرض سؤال کاشت ناخن جایز نیست.

  2) اگر برداشتن ناخن مصنوعی ممکن باشد، وضو یا غسل با آن باطل است و در نتیجه نماز هم باطل است و چنانچه برداشتن آن تا پایان وقت نماز ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، باید علاوه بر وضو یا غسل جبیره‌ای، تیمم کند و بعد از برداشتن ناخن، بنا بر احتیاط واجب قضای نمازها را نیز بخواند.

  1. اسرا حسینی

   درود بر شما دوست گرامی
   ممنون از همراهی ارزشمند شما

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
جهت استفاده از تمامی امکانات سایت نظیر خرید محصول، دانلود فیلم های آموزشی رایگان و گذاشتن دیدگاه ثبت نام الزامی است
لطفا شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کد تایید برای شما SMS گردد
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
اسکرول به بالا