اکسیدان

اکسیدان چیست

اکسیدان فعال کننده رنگ و پودر دکلره است و بدون اکسیدان ، رنگ هیچ اثری روی مو ندارد شاید برایتان پیش آمده که در منزل موی خود را رنگ کنید و با وجود انتخاب رنگ با شماره روشن بازهم رنگ موی شما تیره باشد یا رنگتان به قرمزی برود علت این اتفاق استفاده از اکسیدان […]

اکسیدان چیست Read More »