مژه

مژه چیست؟

مژه چیست؟ واژه مژه از موی+ژه ساخته شده است به معنای موی ریز . در تبری بدان مژیک (مجیک) می‌گویند.مژه موهایی است که سر پلک رشد می‌کند. پلک از چشم در مقابل نور آفتاب، گرد و خاک و رطوبت محافظت می‌کند. تعداد مژه پلکهای فوقانی ما بین 200 تا 300 مژه دارد ، در حالی […]

مژه چیست؟ Read More »