موی چرب را با آب گرم بشوییم یا اب سرد
زیبایی و سلامت شما اولویت اول و آخر ماست
به بالای صفحه بردن