اکستنشن مژه

مراقبت از اکستنشن مژه

اکستنشن مژه در اکستنشن مژه از مژه های مصنوعی ، استفاده شده و آن را روی مژه های طبیعی فرد نصب می کنند. اکستنشن مژه معمولا هر سه هفته نیاز به ترمیم دارد. بسیاری از افراد اکستنتشن مژه را با کاشت مژه اشتباه می گیرند، در صورتی که این دو مبحث کاملا متفاوت هستند. برای […]

مراقبت از اکستنشن مژه Read More »