تخمدان پلی کیستیک و ریزش مو

سندرم پلی کیستیک و ریزش مو

بدن زنان نیز هورمون‌ های مردانه ی آندروژنی تولید می کند. یکی از این هورمون‌های مردانه تستوسترون است.

سندرم پلی کیستیک و ریزش مو Read More »