پایه رنگ های میکروبلیدینگ

رنگهای میکروبلیدینگ براساس منشاء ساخت به دو دسته تقسیم می‌شوند: هر گروه دارای مزایا و معایبی ست که بر میزان ماندگاری رنگ اثرگذار است. در میکروبلیدینگ ، ما با سه پیگمنت اصلی؛ سیاه ، قرمز و زرد سروکار داریم. این پیگمنتها با گذشت زمان براساس منشاء خود ماندگاری متفاوتی دارند. در بین اکسیدهای آهن ، […]

پایه رنگ های میکروبلیدینگ Read More »