برندهای معروف کراتین مو

برند کراتین و فرمولاسیون آن و میزان فرمالدئید کراتین در کار بسیار اثر گذار است .چند روز پیش خانمی به من مراجعه کرد و گفت که چندین بار موهاشو کراتینه کرده و درمورد کراتینه هایی که روی موهاش انجام داده بود خیلی صحبت کرد و ازمن پرسید که شما اینجا تهویه دارید و درمورد برندی […]

برندهای معروف کراتین مو Read More »