معافیت سربازی از طریق تاتو

آیا معافیت خالکوبی و تاتو صحت دارد؟ معافیت سربازی از طریق خالکوبی به تنهایی امکان ندارد.با توجه به گفته جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی در خصوص اخذ معافیت سربازی از طریق خالکوبی در واقع آنچه که باعث معافیت فرد از خدمت سربازی می‌شود مشکلات و اختلالات روانی است.بر اساس قوانین سازمان وظیفه عمومی، معافیت‌ها دارای ضوابط و مقررات […]

معافیت سربازی از طریق تاتو Read More »