ریموو اکستنشن مژه در خانه

بهترین روش ریموو اکستنشن مژه در خانه

اکستنشن مژه چیست؟ اکستنشن مژه با استفاده از مژه‌های مصنوعی انجام می‌شود که با چسب روی مژه‌های طبیعی شما چسبانده می‌شوند. در این روش از تار موهای مصنوعی شبیه به مژه استفاده می‌شود که لا به لای مژه‌های طبیعی شما چسبانده می‌شوند. با این تکنیک، ظاهر مژه های شما از کوتاه و بی حالت به […]

بهترین روش ریموو اکستنشن مژه در خانه Read More »