تعریف میکاپ یا آرایش

به آرایش صورت میکاپ گفته میشود که به دودسته تقسیم می شود : خودآرایی :  آرایش صورت توسط خود شخص میکاپ تخصصی  :  شخص به دوره های آموزشی تخصصی  مراجعه کرده و اصول  مربوط به انواع چهره ها را  آموزش می بیند خودآرایی آرایش صورت توسط خود شخص است که  دودسته دارد :1- خودآرایی تخصصی […]

تعریف میکاپ یا آرایش Read More »