رفع بلغم در اسلام با شانه زدن مو
زیبایی و سلامت شما اولویت اول و آخر ماست
اسکرول به بالا