دکوپاژ

دکوپاژ مو چیست ؟

دکوپاژ سعنی پاک کردن و خارج کردن دانه های مصنوعی رنگ از روی موی رنگ شده . شاید برای شما پیش آمده باشد که موی خود را رنگ کنید و پس از رنگ آمیزی از رنگ موی خود ناراضی باشید و سریعا به فکر تغییر رنگ موی خود بیفتید و به آرایشگر مراجعه نموده و […]

دکوپاژ مو چیست ؟ Read More »