رفع تناژهای بد رنگ مو

رفع زردی و نارنجی و قرمزی و سبزی مو تناژ های بدرنگ مو مانند سبزی و زردی و نارنجی برای خانم ها ازار دهنده است .ممکن است که برای شما هم پیش آمده باشد که پس از رنگ کردن مو، رنگ دلخواه خود را بدست نیاورید و از نتیجه رنگ موی خود ناراحت و دل […]

رفع تناژهای بد رنگ مو Read More »