لوپوس عامل ریزش مو

لوپوس و ریزش مو

یکی از علل شایع ریزش مو بیماری لوپوس می باشد که جزو بیماری های خود ایمنی بدن محسوب می شود .

لوپوس و ریزش مو Read More »