آموزش نانو ریمووال

آکادمی اسرا حسینی

لطفا قبل از دیدن ویدئوهای آموزشی جزوه روبرو را پرینت بگیرید

یادتان باشد که گرفتن رضایت نامه از مشتری جزو قوانین و از الزامات کار ماست

به مشتری بگویید که مراقبتشان پنجاه درصد روی نتیجه نهایی کار  اثر می‌گذارد

در رابطه با مراقبتها نظرات مسترها در برخی موارد با هم متفاوت است . بنابراین اگر فردی به شما مراقبت دیگری را پیشنهاد داد می توانید با دلایل علمی آن را بپذیرید یا نپذیرید

به بالای صفحه بردن